Na co zwracać uwagę

Na co zwracać uwagę zanim zaciągnie się kredyt?

kalkulatorWiele problemów ze spłata kredytu ma swoje źródło w zbyt pochopnym podejmowaniu decyzji o jego zaciągnięciu. Warto zatem zwrócić uwagę na najczęstsze pułapki, jakie zastawia kreodytobiorca.

1. Niezrozumiała umowa

Każdy z nas powinien zapoznać się z treścią zawieranej z bankiem umowy i podpisywać jedynie te dokumenty, które są w pełni zrozumiałe. Niestety, wielu klientów banków wstydzi się przyznać do tego, że niezrozumiały, fachowy język budzi ich wątpliwości, przypadki podpisywania umów stawiających klienta w niekorzystnym położeniu nie są więc na początku dwudziestego pierwszego wieku rzadkie.

2. Niejasne warunki oprocentowania kredytu

Bank ma obowiązek zapoznania nas z informacją o tym, jak wysokie jest oprocentowanie zaciąganego przez nas kredytu, bardzo często stara się jednak „łagodzić” ewentualne nieprzyjemne wrażenie, jakie mogłaby wywrzeć na nas tego rodzaju informacja. Dość powszechne jest, między innymi, podawanie informacji dotyczących oprocentowania w okresie promocyjnym. Owszem, w umowie kredytowej znajdujemy informację na temat tego, że po trzech lub sześciu miesiącach oprocentowanie wzrasta, nie każdy zwraca jednak uwagę na tego rodzaju szczegóły.

3. Dodatkowe koszty czyli prowizja i ubezpieczenie

Choć nie jest to reguła, dość często mamy do czynienia z sytuacją, w której kredyt nisko oprocentowany naraża nas na wyjątkowo duże wydatki związane z jego spłatą. Dzieje się tak dlatego, że oprocentowanie nie musi być wcale jedynym ponoszonym przez nas kosztem. Bank często pobiera prowizję stanowiącą swego rodzaju „wynagrodzenie” za to, że zdecydowaliśmy się na zaciągnięcie kredytu akurat w jego siedzibie, niejednokrotnie namawia nas przy tym również do wykupienia ubezpieczenia kredytu. Polisa daje nam gwarancję tego, że nie będziemy mieli problemu ze spłatą zobowiązania w przypadku utraty pracy albo ciężkiej choroby, jej posiadanie generuje jednak dodatkowe koszty, których niejednokrotnie nie jesteśmy świadomi.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *